Beslisboom kinderen naar opvang/school aangepast

Lees hier het 'snottebellenbeleid'

Voor kinderen van 4-12 jaar, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf maandag 8 februari aangepast. Kinderen blijven thuis met alle klachten passend bij COVID-19 en worden getest. Dit geldt ook voor verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid. Een kind met milde klachten dat niet is getest, mag weer naar school en (nood)opvang als het 24 uur volledig klachtenvrij is.

Voor kinderen van 0-4 jaar blijft de uitzondering bestaan dat zij met verkoudheidsklachten naar de opvang mogen.

Dit nieuwe beleid is verwerkt in de beslisboom (https://www.boink.info/beslisboom)(d.d. 6 februari).  

De beslisboom is een overzichtelijke, schematische weergave van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom gecontroleerd en goedgekeurd.

Blosse volgt deze beslisboom.

corona virus corona virus