Blosse present op Jaarcongres Brede School/kindcentrum

ingevoerd op 15-02-2018

Het College van Bestuur van Blosse verzorgt een deelsessie op het landelijke Jaarcongres Brede School | Kindcentrum op 10 april 2018 in Utrecht. 

De afgelopen acht jaar is gewerkt aan de realisatie van de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen vanuit de visie dat regie op het niveau van integraal kindcentrum en van het bestuur gewenst is. Het is Blosse gelukt om per 1 januari 2018 een organisatie te realiseren voor bijna 10.000 kinderen op 28 locaties, waarvan een zeer groot deel (21) al werkt als kindcentrum voor 2-12 of 0-12 jarigen. Het bestuur vertelt hoe Blosse dit heeft aangepakt. Zij zullen uitvoerig stil bij het proces van vallen en opstaan, doorzetten en zullen hun ervaringen delen met de deelnemers.

 

toddler-1484693__340 toddler-1484693__340