Unieke samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

ingevoerd op 14-09-2016

Het basisonderwijs van Stichting Flore en kinderopvangorganisaties Stichting Kinderopvang Heerhugowaard en Stichting Forte Kinderopvang slaan de handen ineen om hun gezamenlijke ideaal, Kindcentra (KC), op te richten. Op alle Flore scholen en vestigingen van zowel SKH als Forte Kinderopvang gaan de drie organisaties een omgeving maken waar kinderen zich vanaf 0 of 2 jaar optimaal kunnen ontwikkelen en samen kunnen spelen.

Om deze unieke en verregaande samenwerking te bekrachtigen werd door de drie partijen onlangs een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Kindcentra van Flore, SKH en Forte zetten in op een brede ontwikkeling van kinderen, talentontwikkeling en komen in het aanbod tegemoet aan verschillen tussen kinderen. Hierbij heeft elk kind recht op een liefdevolle, uitdagende en vakkundige speel- en leeromgeving. Om deze KC’s vorm te geven is de expertise van alle professionals vanuit de drie betrokken organisaties nodig.

Door de gezamenlijke aanpak vanuit dezelfde visie wordt een KC een meerwaarde voor het kind, de ouders en de samenleving. Een Kindcentrum kan namelijk meer aandacht geven aan de ontwikkeling van het gehele kind. Zo is de tijd minder verdeeld in “onderwijstijd” en “opvangtijd”, waardoor kinderen zich breder kunnen ontwikkelen. Bovendien kan een KC verschillende disciplines op één dezelfde plek aanbieden, zodat kwaliteiten van onderwijs en opvang elkaar aanvullen en ondersteunen ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Ofwel, binnen Kindcentra wordt kinderen de ruimte geboden zich breed te ontplooien.

FullSizeRender FullSizeRender