Privacy op school

ingevoerd op 09-06-2016

Privacy is een veelgehoorde of veelgebruikte term op dit moment in onze maatschappij. Steeds meer personeels- en ook leerlinggegevens worden digitaal opgeslagen en er wordt ook steeds meer gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Op de scholen ressorterend onder Stichting Flore wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Vanwege de aangescherpte wetgeving op het gebied van privacy, zullen we in het jaar 2016 onze processen in het kader van het bewaren en bewerken van persoonsgegevens onder de loep nemen en daar waar nodig verbeteren. We maken strikte afspraken met onze leveranciers over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als u als ouders/verzorgers daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

 

We stellen een privacyreglement op waarin wordt beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders/verzorgers en leerlingen. Zodra de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad hier instemming aan heeft verleend zal deze op de website van de school worden gepubliceerd.

logo-Flore-Privacy-FC logo-Flore-Privacy-FC